ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2566

      นายวิฑูรย์ ลับปัญญา ผู้อำนวการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2566

      นายวิฑูรย์ ลับปัญญา ผู้อำนวการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และ วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีการประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีไทย และประกวดความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา


วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

      นายวิฑูรย์ ลับปัญญา ผู้อำนวการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ วัดป่าสักน้อย วัดป่าแดดดอนแก้ว และวัดโพธิ์สิตาราม


พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 


วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 

      นายวิฑูรย์ ลับปัญญา ผู้อำนวการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน กล่าวถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2566 

กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์การศึกษา